7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Práce snů

Krize je tady, nové nápady, nové modely,  nové koncepce - poptávka po inovacích roste.  Jak správně definoval kolega,  je dnes možné narazit i na práci snů
Jsme upřimně zvědavi zda platí,  že jedna vlaštovka jaro nedělá a zda se Plzeňký prazdroj  stane opravdu inovátorem.  Krok je to odvážný, strategický a  následování hodný. Co se bude inovovat? 
Produkt? Podnikatelský Model? Komunikace s klienty? 
Dotace na inovace, fondy, Výzva III

dotace ve výši 1 - 75 mil. Kč
dotace ve výši 1 – 150 mil K
č realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu*

15.4.2009 se zahájí proces registrací pro potenciální plné žádosti v oblasti inovací.
Náklady na poradce jsou zahrnuty v uznatelných nákladech dotace. Můžeme Vám pomoci nejenom získat dotaci, ale také najít příležitosti pro další zefektivnění Vašeho podnikání a jeho rozvoje.

Postup: pošlete nám emailem Vaše kontaktní údaje, tedy především telefon a odkaz na webovou stránku. My se připravíme a budeme Vás kontaktovat, abychom si domluvili schůzku. Na schůzce vzájemně představíme své očekávání a možnosti.
My, pokud si nejste stoprocentně jisti zadáním, Vám následně zašleme možné varianty jak skloubit dotační příležitost a Váš aktivity ve společnosti.Vy si následně vyberete optimální směr. Ten společně rozpracujeme a zaregistrujeme pro možnost získat dotaci. Po schválení registrace se může a nemusí začít pracovat na přípravě projektu.


Na co lze získat dotace:


a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
c) organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi*
d) marketingová inovace - zavedení nových prodejních kanálů*

Více můžete studovat v zadávací dokumentaci viz odkaz a nebo nám napsat a my Vás provedeme.

Krize, Turnaround, Inovace, Aliance, Pracovní kapitál


Poslední dobou jsem jen psal. Dnes proto taky nějaký obrázek. Je v angličtině, ale je opravdu moc zajimavý. Velmi aktuální a praktický. My se zabýváme u našich klientů  inovacemi, aliancemi a našim cílem je zefektivnit využití pracovního kapitálu. Posledních 6 měsíců se mluví k krizi. Takže inovace se stávají restrukturalizací (nebo taky turnaround).  Raději proto říkáme, že se jedná o inovaci stávajícího business modelu, jež se náhle stal nefunkčním ve změněných pomínkách. Takže pozor, až se pokusíte udělat změny, nezaměňujte dočasné změny s funkčními a udržitelnými změnami. Z praxe musím říci, že udržitelní funkční změny jsou v menšině. Proto jsou některé společnosti v trvalém turnaroundu.

Kirize? Kde a čeho.

V předchozím článku jsem se snažil ukázat, jak vznikne nenápaně zárodek možné krize. 
Krize může a nemusí nastat. Pokud však něco již pojmenujeme dnes sexy slůvkem krize, tak si můsím říci krize čeho ? 

- důvěry
- likvidity
- spotřeby
- ekonomiky
- vnitřních procesů
- odvětví 
- nová 
- nebo něčeho jiného 

Pak lze teprve  začít hledat nová řešení, nebo jen stačí změnit časování plánovaných kroků. Pokud tedy je plán, není li plán, firemní  model čínností  je založen na improvizaci a příležitostech bez smyslu, tak skrytá krize se stává jen viditelnou. Změny co nešly leta se pak dají uskutečnit. 

Krize, Inovace a Aliance

Jsme rádi, že na náš blog chodí tolik návštěvníků. Mrzí nás kopírování z našeho blogu, ale vídíme, že v krizi a při vývoji  pomůže více originál než kopie. Kopírování dokonce doporučují koučové managementu (??) Koučování je nový trend při rozvoji osobnosti managera, nicméně tak to se nestane z managera leadr. Leadr se inspiruje a pak spolupracuje s nositelem zkušeností, myšlenky a zkušeností.  

Když se navíc spojí dva leadři a  vytvoří alianci, aby bojovali s krizí, tak lze jen smeknout a tleskat ve stoje.

Vodafone a Telefonica připravují sdílení svých sítí i v dalších zemích! Bravo, aliance, jež je strategická, taktická a přinese další free cashflow.  Tato globální aliance nemusí být lokální, ale je to rámec pro lokální trhy. Co s tím provede T-mobil? Doufám, že bude hledat konkureční inovaci, protože jsem klienty T-mobilu tak mu fandíme a sleduji jak bude reagovat. 

Zátím je to  pro Tmobil je potenciální hrozba, pokud se aliance promítne i na trh v ČR, tak to již nebude hrozba, ale slabina. Při ignoraci potenciálního posuvu ve SWOT tak bude za pár let
T-mobil možná řešit krizi. 

Krize, krizový management

Krize jsou dvojího druhu očekávané a neočekávané. Krize se nestávají,  krize vznikají a vyvíji se. Velké problémy vyžadují reorganizaci. Kdo, má zkušenosti s krizemi? Kdo se postará o firmení klienty jež odcházejí, jak dát novou vizi akcionářům, kdo vyškolí a najme rychle ten správný tým, kdo bude organizovat task force, která bude s minimeme prostředků získávat nové trhy a zavádět produkty jež nesou zisk a klienti nakupují, když poptávka klesá? Kdo uklidní mou banku?

Než zareagujete analyzujte rizika a to i v krizi, posuzujte dopad rizik a připravte plán, plán s matricí kritérií, pak reagujte a monitorujte výsledek.  Mnoho restrukturalizací se nezdařilo. Náš názor je, že to je proto, že restrukturalizace uspěje, pokud je zvládnuta problematika řízení změny, schopnost řídit změnu je však závislá na schopnosti řídit projekty a týmy, týmy jež vytvářejí inovace, takové inovace jež mapují a definují firemní proces. Proces který stojí na 
uzlových bodech.

Funguje to, máme zkušenosti z FMCG, IT, Banking, Textilního odvětví.  Z trhů jež klesaly rychle a mnoho společnosti muselo ukončit svou činnost. Pomůžeme Vám najít příležitosti a využít je.
 

Co je a není inovace

Inovace - z postupu nebo systému nižšího řádu se vytvoří postup nebo systém vyššího řádu. K managementu obecně je nutné mít strategii, strukturu, spolupráci, systém řízení, sdílení hodnot, styl a schopnosti. Aliancemi efektivně posílím svá slabá místa. Aliance vznikají tak, že máte společný zájem, například: životní cyklus produktu, implementace inovace, kvalita, rychlost procesů, zisky, network, inovace, výzkum, vývoj, náklady, finance, efektivita, energie, prosperita, produktivita, výkon

Co inovují Top 500 společnosti na světe? Insider nebo outsider.

Jaké jsou aktuální poptávky po inovacích v top 500 společnostech na světě? Kde je poptávak a hlavní trendy v zlepšování výrobků, které příjdou na trh do 24 měsíců? Jsem součástí aliance otevřených inovací. R&D Aliance jež se snaží efektivně a produktivně urychlit řešení, nových generací produktů a technologií.
Jste insider nebo outsider?

Několik málo ukázek:
Energy Harvesting from Light, Heat and Vibration in Daily Living Environment - A multibillion dollar electronics manufacturer seeks Technologies for Energy Harvesting from Light, Heat and Vibration in Daily Living Environment.

Joint Development Partners for Power Generating Microcombustors - A multi-billion dollar electronics manufacturer invites proposals for joint development partners for power-generating microcombustors.

Technologies for Detecting Vehicle Position Within a Certain Range with High Precision - A multi-billion dollar automobile parts manufacturing group invites proposals for technologies for detecting vehicle position within a certain range with high precision.

Triggered Release of Agricultural Compounds - A Diversified Global Chemicals Corporation invites proposals for technologies that will allow for the triggered release of agricultural compounds under specific environmental conditions. More...

Zvýšit ROI pomoci inovační nebo investiční aliance?

Tak zvanou market inteligence stavíme na principech znalostního managementu. Proces a jednotlivé algoritmy jsou postaveny na čtyřech pyramidách a jejích vztazích. Integrace procesů nižších řádů do systému vyšších řádů závisí na zkušenostech a analytických schopnostech jednotlivce nebo týmu konvertovat data na inforamce a ty na použitenou znalost. Nové systémy poznatků, včetně těch vědeckých, jsou zpravidla výsledky integrace již existujících poznatků do vyššího řádu. Hledáte-li kapitál nebo příležitost k investici inovacím se při setavování strategie, komunikace plánu a realizaci nevyhnete.

Spin-off a investment sourcing

Mnoho skvělých inovací a myšlenek se nikdy nerozvinulo, protože vzniklá tržní mezera nebyla dostatečně efektivně obsazena. Stejně tak managment často nezvládl přerod organizace během jejího růstu. Někde jsem četl, že 92% start-up projektů zanikne. Proto i my našim klientům zajišťujeme servis v blasti tzv. Sourcing pro investory. Náš sourcing je založen na tzv. Information resource management a systematizace podkladů pro potenciální investiční partnery.

Inovace, Aliance - dotace a granty

Nelze ignorovat fakt, že EU podporuje formou dotací Inovace a Aliance. Proto i my jsme zařadili do našeho znalostního porfolia tuto aktivitu. V rámci všech možných dotací se však specializujeme na tématiku Inovace, Aliance, Školení a Technologie jež podporují využití pro výše uvedené dotace. Přihlášky se práve začaly podávat. Naše vlastní aliance pro oblast strukturální fondů zahrnuje 4 interim managery s praxí hodnotitelů žádostí o využití strukturální fondů.

Inovace, projekt a jejich ověření na trhu.

Máte již několik projektových týmů a pořád máte pocit, že se nedaří zajisti vstup na nové trhy s novými produkty? Rezistence tu a onde. Evidence nákladů naráží na databázi, její konfiguraci atd. Zvážili jse spin-off svého projektu? V praxi se nám ukazuje, že je to dobrý nástroj, jak ve velké organizaci, jednoznačně definovaná odpovědnost. Ale pozor, spin-off má mít stanovené cíle a priority. Spin-off má sloužit k rychlešímu vstupu na trh nikoliv vytvoření administrativní podpory pro zaměstnance. Zde se dostaneme k otázce, kdo je vhodným leadrem pro spin-off Vašeho projektu a inovace. Spin-off je především o schopnosti rozvíjet začínající firmu v nejistém prostředí s omezeným množství kapitálu. Dynamika je jiná než dynamika velké organizace.

Mission statement, dá se použít pro aliance či inovace?

Výjádření smyslu existence organizace, vyjádření smyslu vývoje produktu nebo inovace se v nudné řeči business výrazů jmenuje Misson Statement. Toto vyjádření proč existujeme a jaký je důvod existence, může pomoci jak projektovým týmům, tak při zavádění organizačních změn. Ideální je, pokud Vaše vyjádření poslání je krátké, zapamatovatelné a inspirující. Navíc, když bude orientováno na klienta (interní klienti jsou také klienti), jistě bude Vaše Mission Statment nejenom pochopeno, zapamatováno, ale i podporováno kolegy, klienty, akcionáři. Jak vytvořit vyjádření o smyslu - například inovace? Téma se dále diskutuje http://7iotasviewsonnews.blogspot.com

Aliance, nástroj další expanze?

Schopnost vytváření aliancí je považována za nevyšší úroveň vyspělosti organizace. Schopnost zapracovat inovační impulsy do chodu společnosti koordinovaně s rozdílnými členy aliance může vytvořit tržní výhodu. Naše společnost nabízí kapacity pro vytvoření aliancí v několika oblastech organizačního rozvoje. Aliance například pro inovace pomáhají sdílet náklady a urychlit vývoj.
Aliance v oblasti prodeje, distribuce, marketingu přinášejí efektivní hodnotu pro vyzrálé organizace. Má aliance stejný účel jako asociace, klastry a sdružení? Více v sekci pro diskusi.

Strategické plánování

Všichni používáme spreadsheet a jsme exceloví inženýři. Avšak jak jistě víme, excel má svoje zásadní nevýhody pro strategické plánování. Bohužel nemáme dostatek vůle s tím něco udělat, navíc finanční oddělení vytvářela s touto inovací tolik skvělých výhledů. Excel nám nepomůže dodržovat principy strategického plánování a nenadefinuje alternativy kritické cesty, tak jak jsem ji odfiltrovávali na společných jednáních. Proto je výsledky nutné znova a znova obhajovat před nově příchozímí, kteří se těžko zapojují a radějí začínají znova. Vznikají sice změny, ale nikoliv změny a inovace s hodnotou pro klienta. Excel nemůže řídit a reportovat status a případně zapracované změny, proto při čtvrtletních setkáních se zástupcem akcionáře je jednání někdy opravdu zapeklité. Jste-li vlastník společnosti, tak se s akcionářem nesetkáváte, ale excel Vás neupozorní, kde se nachází Vaší lidé a kde se nacházíte Vy z hlediska naplňování jednotlivých činností, jež tvoří synergický efekt Vaší firemní strategie při napříkald inovaci Vaší výrobkové řady. Je pravdou, že je nutné sdílet informace, ale je nutné také udělovat povolení jednotlivým stupňům organizace jak s interním intelektuálním vlastnictvím nakládat. Všichni cestujeme, nebylo by fajn se dostat k projednávanému dokumentu, a't už jsou lidé kdekoliv?

Dat je mnoho informací málo. Jak mít včas ty správné?


Přihlásit se k odběru: Příspěvky (Atom) / RSS se může také na našem blogu. Tak se můžete seznámit s nástrojem a inovací, která pomáhá zpracovávat, systematiziovat, impulsy, ideje, nápady, tržní vlivy a podobně. Naši odborní partneři Vám mohou ušetřit náklady a čas při efektivním zpravování Vašich interní a externí inforamačních toků. Tato inovace je přibližně 6 let stará a domníváme se, že se bude dále více prosazovat jako nástroj sběru a třízení dat na Vámi definované téma nebo oblast. Inovace pro sběr impulsů Vašich zaměstanců také může přispět k motivaci Vašeho týmu.


Future management a Wayne Gretzky

Future management nebo-li také řízení a plánování budoucnosti je jedna z technik jak systematicky hledat, plánovat a vybírat vhodné inovace. Výběr inovací se stává velmi náročnou disciplínou pokud řídíte společnost s více než 30 zaměstanci a obrat více jak 30 mik Kč. Ještě náročnější je to u společností s miliardovým obratem. Přesto všichni hledájí jak efektivně růst. I my implementujeme principy future managementu v rámci inovační organizace. Nicméně pro náš hokejový národ používáme definici managmentu z úst Wayna Gretzkého: "Každy bruslí za pukem, já bruslím tam, kde puk teprve bude. When asked what made him so exceptional, considering that he wasn’t particularly huge, nor particularly fast, his answer was “Everyone skates to where the puck is, I skate to where it’s going to be.” Ano pro rozvoj organizace a třeba inovacemi je nutné směřovat tam, kde puk nebo klient teprve bude.

Tým a evoluční teorie

Služby a produkty jsou stále komplexnější a náročnější. Uplatňování řízení jejich životního cyklu vyžaduje více než jednoho osvíceného odborníka. Týmová spolupráce, budování týmu, sdílení je častá a velká potřeba v každé společnosti. Proti této potřebě však stojí teorie evoluce, která již desítky let vsugerovává svému okolí základní princip, že silnější přežije. Často se tak člověk i společnost dostáva do konfliktu s těmito dvěmi koncepcemi. Týmová práce je pomalejší, nutí nás řešit rizika konstruktivně a systémově. Evoluční princip silného jedince je zase dynamický a rychlejší přístup, kdy rizika si hodnotí pouze jeden člověk a ostatní rizika,která nejsou spojena s jeho osobou nepovažje za podstatné. Pouze 2% projektů tzv"start up" uspějí. Pak klobouk dolů. Těmto 2% se podařilo neztratit souvislosti mezi rozhraními jednotlivých oborů a činností. Tým však zvýhodňuje schopnost interdiscplinárního vnímání problemaiky. Hans Zillmer ve své knize EVOLUCE PODVOD STOLETÍ upozorňuje, nebo taky dokazuje, že teorie evoluce způsobila ve 20. století nejhorší lidská utrpení. Přitom se na základě nových poznatků z 21. století ukazuje, že skupinový postup je přirozenější lidské podstatě a teorie evoluce je jen zanikající slépé rameno vývoje myšlenkových posupů. Dle mého názoru smysluplná týmová spolupráce vede k prosperitě společnosti nejenom krátkodobé produktivitě. Naše nástroje řeší tento paradox pomoci KPI.

Risk, Hazard, Spekulace, Hodnota

Risk management se při inovačním managementu a inovačním řízení velmi dobře doplňuje. Při hledání a aplikaci inovací a novátroských myšlenek se pohybujeme v nejistém a nevymezeném prostředí. Pokud nejdeme cestou animační strategie inovace, pak vytváříme nové parametry a hodnoty. Tento proces, je-li zasazen do principů posuzování rizik, lze efektivně řídit a dovést k vytýčenému cíli. Avšak často balancujeme na hranici spekulace, která svádí a vábí k hazardu. Hazard do inovačního procesu nepatří, taky proto, že hazard je návykový a hazardér si dlouho myslí, že má vše pod kontrolou. Což je taky pouhá spekulace není-li v organizaci systém monitoringu.

Davos 2008 video konference na téma Inovace


Analýza inovační vyzrálosti firmy a inovační kapacita organizace je produkt 7Iotas, který můžete využít ke směřování Vašich projektů a priorit k udržení konkurenční výhody a prosperitě pomocí inovačních principů
Inspirtaci můžete najít také z konferece v Davosu, kterou najdete na Místnost video přednášek na téma inovace

Buďte novátoři a analyzujte zda organizace nemá sklon animovat strategie


Co na téma inovací píše "Fo
rbes"

Why do innovation efforts fail? We might expect individual innovations to fail—innovation is risky. However, that does not explain why companies often pull the plug on broad campaigns to accelerate innovation, sometimes after only short periods of time. Frequently, companies try to copy outstanding innovators, but the efforts never catch on, quickly become moribund and end up engendering cynicism.Research by IBM Global Business Services, Innosight and the benchmarking organization APQC has shown the fallacy in the assumption that successful innovation will come simply by replicating the approach used by successful innovators.

Strategie a zmatené inovace


Často trvá velmi dlouho než se ukáže, že společnost se odklonila od své hlavní strategie. Je velmi lákavé se nechat strhnout a napodobovat konkurenci. Avšak důsledky mohou být fatální. To se ukazuje i dnes, i u takových firem jako je UBS.


Mr. Rohner UBS's Chairman comments on UBS strategy in the run-up to the subprime crisis.
"We made the mistake of adopting an imitation strategy to try and catch up with our competitors in fixed income operations," he said.


Kolik takových imitačních strategiíí je na trhu považováno za vlastní inovační přístup?

Improvizace

Schopnost improvizace je skvělá věc. Nicméně ve světle odpovědnosti a v kontextu schopnosti předvídat důsledky nejen za sebe, ale za celý tým, nebo dokonce za celou společnost je improvizace nástroj s velmi malým použitím. Nicméně navštivte naši video místnost s přednáškami a inspirujte se příkladem improvizace sami. Improvizace

Výkonost a KPI

Key performance indicators jsou nástroje jak měřit výkonnost jednotlivců v návaznosti na strategické cíle společnosti. Jak ale měřit schopnost ABSTRAKCE? Abstrakce je výsledek abstrahování, což je důležitý moment procesu poznání od smyslového k racionálnímu poznání.

Z čistě funkčního hlediska, je možná i možné přisoudit činnost abstrahování vysoce organizovaným kybernetickým systémům. Avšak je to velmi sporné takto strojově omezené funkce označovat za abstrahování. Což zpochybňuje
Charlie Munger viz článek níže.

Jak tedy v oranizaci organizovat aměřit známými nástroji schonost abstrakce a abstrahování?
Jak osdměňovat takové schopnost a zapracovat je dostrategickýc a operačních plánů firmy?
co třeba řízením živostního cyklu služeb nebo výrobků.

Charlie Munger

"Ekonomové závidí fyzikům a holdují preciznosti, v touze mít na všechno vzoreček, tato touha je ovšem zavádějící. Ekonomický systém je příliš komplexní, aby mohl být byť jen vzdáleně popsán rovnicemi. "

Velmi cenný komentář a připomenutí, že ani ve světě inovací a řízení nelze vše svěřit systémům a programátorům. KISS- keep it simple stupid je další pravidlo, kterým se řídí čtyřiaosumdesátiletý šéf Wesco Financials a od roku 1959 pravá ruka Warrena Buffetta. Nástroje pro budování inovační organizace jsou pořád jen nástroje v rukou lidí.

Efektivita při sladění tvůrčích myšlenek -- nástroj 1

Collborationa and sharing ideas software Yugma, skvělý nástroj pro posouzení terminologie, třídění, nápadů nebo pro prezentaci a revizi dokumentů. Pokud cestujete nebo jednáte s kolegy případně s klienty ze vzdálené kanceláře jistě oceníte funkce Yugma. Především při slaďování myšlenek a systematizací postupů bude Vaše společnost efektivnější s využitím

-- Real-time práce na ploše Vašeho PC, sdílení a spolupráci
-- Myš a klávesnice sdílení
-- Tabule a anotující nástroje
-- Nahrávání a přehrávání Vašich pracovních on-line setkání
-- Soukromé a veřejné chatování
-- Built-in sdílení souborů

Mění styl práce, ale také způsob práce organizace směrem k efektivní podpoře rozhodování.

K plnému chodu potřebujete nainstalovat na Vaše PC poslední verzi java, kterou stáhnete zde
http://java.com/en/download/index.jsp?cid=jdp121711

Tvořivé myšlení jako systém

V dnešní době ostré konkurence vyhrává tým, který přijde se zásadním řešením. Tvořivost umožňuje významně zkrátit inovační cyklus. Zkrácení inovačního cyklu lze měřit jako výkonost týmu. Opakovatelnost inovací v pravidelných cyklech lze také měřit jako způsob měření tvořivosti organizace. Dokážou-li členové týmu myslet latentně, abstrahovat, vytvářejí modely dříve než ostatní konkurence. Impulzy pro zlepšení výrobků a služeb přicházejí z mnoha stran: od klientů, zaměstanců, demografických změn. Kromě převratných inovací, jež zajistí firmám vedoucí postavení na trhu a zvrátí trh, je nezbytná tvořivost. Kromě tvořivosti je také nutné logické myšlení a znalost implementace tvořivé myšlenky. Tvořivé myšlení není spontální činnost, ale věda. Proto se vyučuje na Harvardu nebo MIT. Tvořivé myšlení je však podmnožinou inovačního cyklu jako nástroje růstu společnosti.

P-mix, C-mix marketing mám hlavně přes reklamu. Nejmenovaný CEO

Marketingový manager v organizaci a jeho schopnost vedení a ovlivňování chodu firmy. Jaké jsou skutečné komepetence marketingového manažera ?

v Globální společnosti,
u Podnikatele,
v Lokální společnosti na rostoucím s trhu,
ve společnosti na klesajícím trhu.

Dle teorie by mělo mít marketingové oddělení pravomoce, kompetence a schopnosti tvořit a ovlivňovat strategii společnosti. Avšak často je role marketéra redukována na komuikaci nebo branding. Případě event management. Odborné funkce, jako například finanční oddělení nebo technické oddělení přebírají rozhodovací pravomoce v organizaci na základě osobního vnímání trhu.

Proč v ČR vedou společnosti právnici ?

Při jednání u klienta jsme byli dotázání proč v ČR je tak vysoké zastoupení právníků a finančních managerů v čele společnosti. Vždyť adaptace společnosti na nová očekávání klientů, spotřebitelů a zákazníků je klíčovým prvkem v konkurenčním boji. Je prokázáno, že orintace společnosti na klienta by měla určovat směr priority firmy. Odověď byla relativně jednoduchá, firmy
halvně řeší schopnost adaprovat se na neustále se měnící právní prostřdí a komplikované účetně daňové prostředí. Proto klientská, marketingová orientace je až na dalším místě. Máme naději, že budoucnost asaturace jednotlivých trhů zvětší potávku po komplexních marketingových a inovačních službách, které jsou dány trhem a nikoliv státními zásahy do chodu firem

Stupeň 5: Optimalitzace inovačního cyklu

Competition is based upon multi-firm networks. Collaboration between legal entities is routine to the point where advanced process practices that allow transfer of responsibility without legal ownership are in place. Trust and mutual dependency are the glue holding the extended network together. A horizontal, customer-focused, collaborative culture is firmly in place.

Stupeň 4: Aplikovaná inovace na aliance

The company, its vendors and suppliers, take cooperation to the process level. Organizational structures and jobs are based on process, and traditional functions, as they relate to the supply chain, begin to disappear altogether. Process measures and management systems are deeply imbedded in the organization. Advanced process management practices take shape.

Stupeň 3: Řízená činnost

The breakthrough level. Managers employ process management with strategic intent. Broad process jobs and structures are put in place outside of traditional functions. Cooperation between intra-company functions, vendors and customers takes the form of teams that share common process measures and goals.

Stupeň 2: Definovaná adaptace a inovace

Basic processes are defined and documented. Changes to these processes must now go through a formal procedure. Jobs and organizational structures include a process aspect, but remain basically traditional. Representatives from functions meet regularly to coordinate with each other concerning process activities, but only as representatives of their traditional functions.

Stupeň 1: Princip náhodilosti

Processes are unstructured and ill-defined. Process measures are not in place and the jobs and organizational structures are based upon the traditional functions, not horizontal processes. Individual heroics and “working around the system” are what makes things happen.

Často se však jeví, že se postupuje nenáhodile, existují oddělení, rozpočty a předpisy. Předpisy se však mění jednou za několik let a to hlavně tehdy vyžaduje-li to právní prostředí a nikoliv očekávání klientů.

Stupeň 0 (-1) Krádeže a kopírování

Primitivní přístup k růstu společnosti. Pravda osvědčený a pragmatický. Často za hranici zákona. Nicméně poškozená strana těžko prokazuje a brání svá práva. Probíhá různým způsobem, včetně přeplácení zaměstnanců, kteří berou riziko přenosu Know-how na sebe a odcházejí s daty a informacemi. Avšak výsledek je velmi dvousečný, kultura takové organizace je postižena jakmile příjde první malý problém. Kdo s čím zacchází tím také schází. Takové organizace jsou dlouhodobě impotentní přežít konkurenční boj a evoluci trhu. Zazáří jako komety a zase odejdou jinam.

Leadership

Aktivně podporuje, věří a povzbuzuje hodnotu a smysluplnost procesu, respektuje a účastní se procesu samotného

Strategie

Strategie je postavena na sladění procesu, který je klientsky orientován a slaďuje hodnoty společnosti, klientů, dodavatelů, investorů se schopnostmi zaměstnanců.

Struktura organizace

Neformální a formální mezi funkcemi horizontálními, organizační struktura pracuje s pracovními týmy s vlastnictvím mnoha procesů s jasně stanovenými pravomocemi a finančním rozhodováním.

Proces a procesy

Procesní postupy jsou definovány, dokumentovány a pochopeny. Většina zaměstnanců ve společnosti, nejenom ti zaměstnanci, kterých se to týká, hovoří procesní řečí

Lidé

Jsou schopní, školení a mají kapacitu pro multifunkční práci. Chápou cyklus učení a filozofii nekonečného zlepšování. Mají a získávají autoritu.

Systémy

Umožňuje sdílení informací a spolupráci mezi odděleními a týmy, mezi společností a dodavateli, mezi společností a klienty. Nehovoříme jen o IT systémech, ale také o personálních pravidlech a odměňovacích řádech.

Partner z finančního světa, který trvale inovuje své služby a produkty

Inovace a progresivní aliance, které podporují stabilní růst, prosperitu a produktivitu si dokážou rychle najít silné partnery pro financování svých záměrů. Jsme obchodním partnerm CitiBank pro oblast bankovních půjček. Více na 7iotas@gmail.com
CitiBank v ČR inovuje svou nabídku bankovních produktů pro malé a střední podniky v pravidelných intervalech na základě informací svých stávajích a potenciálních klientů.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání