7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Stupeň 0 (-1) Krádeže a kopírování

Primitivní přístup k růstu společnosti. Pravda osvědčený a pragmatický. Často za hranici zákona. Nicméně poškozená strana těžko prokazuje a brání svá práva. Probíhá různým způsobem, včetně přeplácení zaměstnanců, kteří berou riziko přenosu Know-how na sebe a odcházejí s daty a informacemi. Avšak výsledek je velmi dvousečný, kultura takové organizace je postižena jakmile příjde první malý problém. Kdo s čím zacchází tím také schází. Takové organizace jsou dlouhodobě impotentní přežít konkurenční boj a evoluci trhu. Zazáří jako komety a zase odejdou jinam.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání