7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

P-mix, C-mix marketing mám hlavně přes reklamu. Nejmenovaný CEO

Marketingový manager v organizaci a jeho schopnost vedení a ovlivňování chodu firmy. Jaké jsou skutečné komepetence marketingového manažera ?

v Globální společnosti,
u Podnikatele,
v Lokální společnosti na rostoucím s trhu,
ve společnosti na klesajícím trhu.

Dle teorie by mělo mít marketingové oddělení pravomoce, kompetence a schopnosti tvořit a ovlivňovat strategii společnosti. Avšak často je role marketéra redukována na komuikaci nebo branding. Případě event management. Odborné funkce, jako například finanční oddělení nebo technické oddělení přebírají rozhodovací pravomoce v organizaci na základě osobního vnímání trhu.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání