7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Proč v ČR vedou společnosti právnici ?

Při jednání u klienta jsme byli dotázání proč v ČR je tak vysoké zastoupení právníků a finančních managerů v čele společnosti. Vždyť adaptace společnosti na nová očekávání klientů, spotřebitelů a zákazníků je klíčovým prvkem v konkurenčním boji. Je prokázáno, že orintace společnosti na klienta by měla určovat směr priority firmy. Odověď byla relativně jednoduchá, firmy
halvně řeší schopnost adaprovat se na neustále se měnící právní prostřdí a komplikované účetně daňové prostředí. Proto klientská, marketingová orientace je až na dalším místě. Máme naději, že budoucnost asaturace jednotlivých trhů zvětší potávku po komplexních marketingových a inovačních službách, které jsou dány trhem a nikoliv státními zásahy do chodu firem

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání