7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Stupeň 1: Princip náhodilosti

Processes are unstructured and ill-defined. Process measures are not in place and the jobs and organizational structures are based upon the traditional functions, not horizontal processes. Individual heroics and “working around the system” are what makes things happen.

Často se však jeví, že se postupuje nenáhodile, existují oddělení, rozpočty a předpisy. Předpisy se však mění jednou za několik let a to hlavně tehdy vyžaduje-li to právní prostředí a nikoliv očekávání klientů.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání