7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Stupeň 3: Řízená činnost

The breakthrough level. Managers employ process management with strategic intent. Broad process jobs and structures are put in place outside of traditional functions. Cooperation between intra-company functions, vendors and customers takes the form of teams that share common process measures and goals.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání