7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Stupeň 5: Optimalitzace inovačního cyklu

Competition is based upon multi-firm networks. Collaboration between legal entities is routine to the point where advanced process practices that allow transfer of responsibility without legal ownership are in place. Trust and mutual dependency are the glue holding the extended network together. A horizontal, customer-focused, collaborative culture is firmly in place.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání