7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Strategie a zmatené inovace


Často trvá velmi dlouho než se ukáže, že společnost se odklonila od své hlavní strategie. Je velmi lákavé se nechat strhnout a napodobovat konkurenci. Avšak důsledky mohou být fatální. To se ukazuje i dnes, i u takových firem jako je UBS.


Mr. Rohner UBS's Chairman comments on UBS strategy in the run-up to the subprime crisis.
"We made the mistake of adopting an imitation strategy to try and catch up with our competitors in fixed income operations," he said.


Kolik takových imitačních strategiíí je na trhu považováno za vlastní inovační přístup?

Improvizace

Schopnost improvizace je skvělá věc. Nicméně ve světle odpovědnosti a v kontextu schopnosti předvídat důsledky nejen za sebe, ale za celý tým, nebo dokonce za celou společnost je improvizace nástroj s velmi malým použitím. Nicméně navštivte naši video místnost s přednáškami a inspirujte se příkladem improvizace sami. Improvizace

Výkonost a KPI

Key performance indicators jsou nástroje jak měřit výkonnost jednotlivců v návaznosti na strategické cíle společnosti. Jak ale měřit schopnost ABSTRAKCE? Abstrakce je výsledek abstrahování, což je důležitý moment procesu poznání od smyslového k racionálnímu poznání.

Z čistě funkčního hlediska, je možná i možné přisoudit činnost abstrahování vysoce organizovaným kybernetickým systémům. Avšak je to velmi sporné takto strojově omezené funkce označovat za abstrahování. Což zpochybňuje
Charlie Munger viz článek níže.

Jak tedy v oranizaci organizovat aměřit známými nástroji schonost abstrakce a abstrahování?
Jak osdměňovat takové schopnost a zapracovat je dostrategickýc a operačních plánů firmy?
co třeba řízením živostního cyklu služeb nebo výrobků.

Charlie Munger

"Ekonomové závidí fyzikům a holdují preciznosti, v touze mít na všechno vzoreček, tato touha je ovšem zavádějící. Ekonomický systém je příliš komplexní, aby mohl být byť jen vzdáleně popsán rovnicemi. "

Velmi cenný komentář a připomenutí, že ani ve světě inovací a řízení nelze vše svěřit systémům a programátorům. KISS- keep it simple stupid je další pravidlo, kterým se řídí čtyřiaosumdesátiletý šéf Wesco Financials a od roku 1959 pravá ruka Warrena Buffetta. Nástroje pro budování inovační organizace jsou pořád jen nástroje v rukou lidí.

Efektivita při sladění tvůrčích myšlenek -- nástroj 1

Collborationa and sharing ideas software Yugma, skvělý nástroj pro posouzení terminologie, třídění, nápadů nebo pro prezentaci a revizi dokumentů. Pokud cestujete nebo jednáte s kolegy případně s klienty ze vzdálené kanceláře jistě oceníte funkce Yugma. Především při slaďování myšlenek a systematizací postupů bude Vaše společnost efektivnější s využitím

-- Real-time práce na ploše Vašeho PC, sdílení a spolupráci
-- Myš a klávesnice sdílení
-- Tabule a anotující nástroje
-- Nahrávání a přehrávání Vašich pracovních on-line setkání
-- Soukromé a veřejné chatování
-- Built-in sdílení souborů

Mění styl práce, ale také způsob práce organizace směrem k efektivní podpoře rozhodování.

K plnému chodu potřebujete nainstalovat na Vaše PC poslední verzi java, kterou stáhnete zde
http://java.com/en/download/index.jsp?cid=jdp121711

Tvořivé myšlení jako systém

V dnešní době ostré konkurence vyhrává tým, který přijde se zásadním řešením. Tvořivost umožňuje významně zkrátit inovační cyklus. Zkrácení inovačního cyklu lze měřit jako výkonost týmu. Opakovatelnost inovací v pravidelných cyklech lze také měřit jako způsob měření tvořivosti organizace. Dokážou-li členové týmu myslet latentně, abstrahovat, vytvářejí modely dříve než ostatní konkurence. Impulzy pro zlepšení výrobků a služeb přicházejí z mnoha stran: od klientů, zaměstanců, demografických změn. Kromě převratných inovací, jež zajistí firmám vedoucí postavení na trhu a zvrátí trh, je nezbytná tvořivost. Kromě tvořivosti je také nutné logické myšlení a znalost implementace tvořivé myšlenky. Tvořivé myšlení není spontální činnost, ale věda. Proto se vyučuje na Harvardu nebo MIT. Tvořivé myšlení je však podmnožinou inovačního cyklu jako nástroje růstu společnosti.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání