7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Charlie Munger

"Ekonomové závidí fyzikům a holdují preciznosti, v touze mít na všechno vzoreček, tato touha je ovšem zavádějící. Ekonomický systém je příliš komplexní, aby mohl být byť jen vzdáleně popsán rovnicemi. "

Velmi cenný komentář a připomenutí, že ani ve světě inovací a řízení nelze vše svěřit systémům a programátorům. KISS- keep it simple stupid je další pravidlo, kterým se řídí čtyřiaosumdesátiletý šéf Wesco Financials a od roku 1959 pravá ruka Warrena Buffetta. Nástroje pro budování inovační organizace jsou pořád jen nástroje v rukou lidí.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání