7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Strategie a zmatené inovace


Často trvá velmi dlouho než se ukáže, že společnost se odklonila od své hlavní strategie. Je velmi lákavé se nechat strhnout a napodobovat konkurenci. Avšak důsledky mohou být fatální. To se ukazuje i dnes, i u takových firem jako je UBS.


Mr. Rohner UBS's Chairman comments on UBS strategy in the run-up to the subprime crisis.
"We made the mistake of adopting an imitation strategy to try and catch up with our competitors in fixed income operations," he said.


Kolik takových imitačních strategiíí je na trhu považováno za vlastní inovační přístup?

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání