7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Tvořivé myšlení jako systém

V dnešní době ostré konkurence vyhrává tým, který přijde se zásadním řešením. Tvořivost umožňuje významně zkrátit inovační cyklus. Zkrácení inovačního cyklu lze měřit jako výkonost týmu. Opakovatelnost inovací v pravidelných cyklech lze také měřit jako způsob měření tvořivosti organizace. Dokážou-li členové týmu myslet latentně, abstrahovat, vytvářejí modely dříve než ostatní konkurence. Impulzy pro zlepšení výrobků a služeb přicházejí z mnoha stran: od klientů, zaměstanců, demografických změn. Kromě převratných inovací, jež zajistí firmám vedoucí postavení na trhu a zvrátí trh, je nezbytná tvořivost. Kromě tvořivosti je také nutné logické myšlení a znalost implementace tvořivé myšlenky. Tvořivé myšlení není spontální činnost, ale věda. Proto se vyučuje na Harvardu nebo MIT. Tvořivé myšlení je však podmnožinou inovačního cyklu jako nástroje růstu společnosti.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání