7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Strategické plánování

Všichni používáme spreadsheet a jsme exceloví inženýři. Avšak jak jistě víme, excel má svoje zásadní nevýhody pro strategické plánování. Bohužel nemáme dostatek vůle s tím něco udělat, navíc finanční oddělení vytvářela s touto inovací tolik skvělých výhledů. Excel nám nepomůže dodržovat principy strategického plánování a nenadefinuje alternativy kritické cesty, tak jak jsem ji odfiltrovávali na společných jednáních. Proto je výsledky nutné znova a znova obhajovat před nově příchozímí, kteří se těžko zapojují a radějí začínají znova. Vznikají sice změny, ale nikoliv změny a inovace s hodnotou pro klienta. Excel nemůže řídit a reportovat status a případně zapracované změny, proto při čtvrtletních setkáních se zástupcem akcionáře je jednání někdy opravdu zapeklité. Jste-li vlastník společnosti, tak se s akcionářem nesetkáváte, ale excel Vás neupozorní, kde se nachází Vaší lidé a kde se nacházíte Vy z hlediska naplňování jednotlivých činností, jež tvoří synergický efekt Vaší firemní strategie při napříkald inovaci Vaší výrobkové řady. Je pravdou, že je nutné sdílet informace, ale je nutné také udělovat povolení jednotlivým stupňům organizace jak s interním intelektuálním vlastnictvím nakládat. Všichni cestujeme, nebylo by fajn se dostat k projednávanému dokumentu, a't už jsou lidé kdekoliv?

Dat je mnoho informací málo. Jak mít včas ty správné?


Přihlásit se k odběru: Příspěvky (Atom) / RSS se může také na našem blogu. Tak se můžete seznámit s nástrojem a inovací, která pomáhá zpracovávat, systematiziovat, impulsy, ideje, nápady, tržní vlivy a podobně. Naši odborní partneři Vám mohou ušetřit náklady a čas při efektivním zpravování Vašich interní a externí inforamačních toků. Tato inovace je přibližně 6 let stará a domníváme se, že se bude dále více prosazovat jako nástroj sběru a třízení dat na Vámi definované téma nebo oblast. Inovace pro sběr impulsů Vašich zaměstanců také může přispět k motivaci Vašeho týmu.


Future management a Wayne Gretzky

Future management nebo-li také řízení a plánování budoucnosti je jedna z technik jak systematicky hledat, plánovat a vybírat vhodné inovace. Výběr inovací se stává velmi náročnou disciplínou pokud řídíte společnost s více než 30 zaměstanci a obrat více jak 30 mik Kč. Ještě náročnější je to u společností s miliardovým obratem. Přesto všichni hledájí jak efektivně růst. I my implementujeme principy future managementu v rámci inovační organizace. Nicméně pro náš hokejový národ používáme definici managmentu z úst Wayna Gretzkého: "Každy bruslí za pukem, já bruslím tam, kde puk teprve bude. When asked what made him so exceptional, considering that he wasn’t particularly huge, nor particularly fast, his answer was “Everyone skates to where the puck is, I skate to where it’s going to be.” Ano pro rozvoj organizace a třeba inovacemi je nutné směřovat tam, kde puk nebo klient teprve bude.

Tým a evoluční teorie

Služby a produkty jsou stále komplexnější a náročnější. Uplatňování řízení jejich životního cyklu vyžaduje více než jednoho osvíceného odborníka. Týmová spolupráce, budování týmu, sdílení je častá a velká potřeba v každé společnosti. Proti této potřebě však stojí teorie evoluce, která již desítky let vsugerovává svému okolí základní princip, že silnější přežije. Často se tak člověk i společnost dostáva do konfliktu s těmito dvěmi koncepcemi. Týmová práce je pomalejší, nutí nás řešit rizika konstruktivně a systémově. Evoluční princip silného jedince je zase dynamický a rychlejší přístup, kdy rizika si hodnotí pouze jeden člověk a ostatní rizika,která nejsou spojena s jeho osobou nepovažje za podstatné. Pouze 2% projektů tzv"start up" uspějí. Pak klobouk dolů. Těmto 2% se podařilo neztratit souvislosti mezi rozhraními jednotlivých oborů a činností. Tým však zvýhodňuje schopnost interdiscplinárního vnímání problemaiky. Hans Zillmer ve své knize EVOLUCE PODVOD STOLETÍ upozorňuje, nebo taky dokazuje, že teorie evoluce způsobila ve 20. století nejhorší lidská utrpení. Přitom se na základě nových poznatků z 21. století ukazuje, že skupinový postup je přirozenější lidské podstatě a teorie evoluce je jen zanikající slépé rameno vývoje myšlenkových posupů. Dle mého názoru smysluplná týmová spolupráce vede k prosperitě společnosti nejenom krátkodobé produktivitě. Naše nástroje řeší tento paradox pomoci KPI.

Risk, Hazard, Spekulace, Hodnota

Risk management se při inovačním managementu a inovačním řízení velmi dobře doplňuje. Při hledání a aplikaci inovací a novátroských myšlenek se pohybujeme v nejistém a nevymezeném prostředí. Pokud nejdeme cestou animační strategie inovace, pak vytváříme nové parametry a hodnoty. Tento proces, je-li zasazen do principů posuzování rizik, lze efektivně řídit a dovést k vytýčenému cíli. Avšak často balancujeme na hranici spekulace, která svádí a vábí k hazardu. Hazard do inovačního procesu nepatří, taky proto, že hazard je návykový a hazardér si dlouho myslí, že má vše pod kontrolou. Což je taky pouhá spekulace není-li v organizaci systém monitoringu.

Davos 2008 video konference na téma Inovace


Analýza inovační vyzrálosti firmy a inovační kapacita organizace je produkt 7Iotas, který můžete využít ke směřování Vašich projektů a priorit k udržení konkurenční výhody a prosperitě pomocí inovačních principů
Inspirtaci můžete najít také z konferece v Davosu, kterou najdete na Místnost video přednášek na téma inovace

Buďte novátoři a analyzujte zda organizace nemá sklon animovat strategie


Co na téma inovací píše "Fo
rbes"

Why do innovation efforts fail? We might expect individual innovations to fail—innovation is risky. However, that does not explain why companies often pull the plug on broad campaigns to accelerate innovation, sometimes after only short periods of time. Frequently, companies try to copy outstanding innovators, but the efforts never catch on, quickly become moribund and end up engendering cynicism.Research by IBM Global Business Services, Innosight and the benchmarking organization APQC has shown the fallacy in the assumption that successful innovation will come simply by replicating the approach used by successful innovators.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání