7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Risk, Hazard, Spekulace, Hodnota

Risk management se při inovačním managementu a inovačním řízení velmi dobře doplňuje. Při hledání a aplikaci inovací a novátroských myšlenek se pohybujeme v nejistém a nevymezeném prostředí. Pokud nejdeme cestou animační strategie inovace, pak vytváříme nové parametry a hodnoty. Tento proces, je-li zasazen do principů posuzování rizik, lze efektivně řídit a dovést k vytýčenému cíli. Avšak často balancujeme na hranici spekulace, která svádí a vábí k hazardu. Hazard do inovačního procesu nepatří, taky proto, že hazard je návykový a hazardér si dlouho myslí, že má vše pod kontrolou. Což je taky pouhá spekulace není-li v organizaci systém monitoringu.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání