7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Strategické plánování

Všichni používáme spreadsheet a jsme exceloví inženýři. Avšak jak jistě víme, excel má svoje zásadní nevýhody pro strategické plánování. Bohužel nemáme dostatek vůle s tím něco udělat, navíc finanční oddělení vytvářela s touto inovací tolik skvělých výhledů. Excel nám nepomůže dodržovat principy strategického plánování a nenadefinuje alternativy kritické cesty, tak jak jsem ji odfiltrovávali na společných jednáních. Proto je výsledky nutné znova a znova obhajovat před nově příchozímí, kteří se těžko zapojují a radějí začínají znova. Vznikají sice změny, ale nikoliv změny a inovace s hodnotou pro klienta. Excel nemůže řídit a reportovat status a případně zapracované změny, proto při čtvrtletních setkáních se zástupcem akcionáře je jednání někdy opravdu zapeklité. Jste-li vlastník společnosti, tak se s akcionářem nesetkáváte, ale excel Vás neupozorní, kde se nachází Vaší lidé a kde se nacházíte Vy z hlediska naplňování jednotlivých činností, jež tvoří synergický efekt Vaší firemní strategie při napříkald inovaci Vaší výrobkové řady. Je pravdou, že je nutné sdílet informace, ale je nutné také udělovat povolení jednotlivým stupňům organizace jak s interním intelektuálním vlastnictvím nakládat. Všichni cestujeme, nebylo by fajn se dostat k projednávanému dokumentu, a't už jsou lidé kdekoliv?

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání