7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Tým a evoluční teorie

Služby a produkty jsou stále komplexnější a náročnější. Uplatňování řízení jejich životního cyklu vyžaduje více než jednoho osvíceného odborníka. Týmová spolupráce, budování týmu, sdílení je častá a velká potřeba v každé společnosti. Proti této potřebě však stojí teorie evoluce, která již desítky let vsugerovává svému okolí základní princip, že silnější přežije. Často se tak člověk i společnost dostáva do konfliktu s těmito dvěmi koncepcemi. Týmová práce je pomalejší, nutí nás řešit rizika konstruktivně a systémově. Evoluční princip silného jedince je zase dynamický a rychlejší přístup, kdy rizika si hodnotí pouze jeden člověk a ostatní rizika,která nejsou spojena s jeho osobou nepovažje za podstatné. Pouze 2% projektů tzv"start up" uspějí. Pak klobouk dolů. Těmto 2% se podařilo neztratit souvislosti mezi rozhraními jednotlivých oborů a činností. Tým však zvýhodňuje schopnost interdiscplinárního vnímání problemaiky. Hans Zillmer ve své knize EVOLUCE PODVOD STOLETÍ upozorňuje, nebo taky dokazuje, že teorie evoluce způsobila ve 20. století nejhorší lidská utrpení. Přitom se na základě nových poznatků z 21. století ukazuje, že skupinový postup je přirozenější lidské podstatě a teorie evoluce je jen zanikající slépé rameno vývoje myšlenkových posupů. Dle mého názoru smysluplná týmová spolupráce vede k prosperitě společnosti nejenom krátkodobé produktivitě. Naše nástroje řeší tento paradox pomoci KPI.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání