7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Zvýšit ROI pomoci inovační nebo investiční aliance?

Tak zvanou market inteligence stavíme na principech znalostního managementu. Proces a jednotlivé algoritmy jsou postaveny na čtyřech pyramidách a jejích vztazích. Integrace procesů nižších řádů do systému vyšších řádů závisí na zkušenostech a analytických schopnostech jednotlivce nebo týmu konvertovat data na inforamce a ty na použitenou znalost. Nové systémy poznatků, včetně těch vědeckých, jsou zpravidla výsledky integrace již existujících poznatků do vyššího řádu. Hledáte-li kapitál nebo příležitost k investici inovacím se při setavování strategie, komunikace plánu a realizaci nevyhnete.

Spin-off a investment sourcing

Mnoho skvělých inovací a myšlenek se nikdy nerozvinulo, protože vzniklá tržní mezera nebyla dostatečně efektivně obsazena. Stejně tak managment často nezvládl přerod organizace během jejího růstu. Někde jsem četl, že 92% start-up projektů zanikne. Proto i my našim klientům zajišťujeme servis v blasti tzv. Sourcing pro investory. Náš sourcing je založen na tzv. Information resource management a systematizace podkladů pro potenciální investiční partnery.

Inovace, Aliance - dotace a granty

Nelze ignorovat fakt, že EU podporuje formou dotací Inovace a Aliance. Proto i my jsme zařadili do našeho znalostního porfolia tuto aktivitu. V rámci všech možných dotací se však specializujeme na tématiku Inovace, Aliance, Školení a Technologie jež podporují využití pro výše uvedené dotace. Přihlášky se práve začaly podávat. Naše vlastní aliance pro oblast strukturální fondů zahrnuje 4 interim managery s praxí hodnotitelů žádostí o využití strukturální fondů.

Inovace, projekt a jejich ověření na trhu.

Máte již několik projektových týmů a pořád máte pocit, že se nedaří zajisti vstup na nové trhy s novými produkty? Rezistence tu a onde. Evidence nákladů naráží na databázi, její konfiguraci atd. Zvážili jse spin-off svého projektu? V praxi se nám ukazuje, že je to dobrý nástroj, jak ve velké organizaci, jednoznačně definovaná odpovědnost. Ale pozor, spin-off má mít stanovené cíle a priority. Spin-off má sloužit k rychlešímu vstupu na trh nikoliv vytvoření administrativní podpory pro zaměstnance. Zde se dostaneme k otázce, kdo je vhodným leadrem pro spin-off Vašeho projektu a inovace. Spin-off je především o schopnosti rozvíjet začínající firmu v nejistém prostředí s omezeným množství kapitálu. Dynamika je jiná než dynamika velké organizace.

Mission statement, dá se použít pro aliance či inovace?

Výjádření smyslu existence organizace, vyjádření smyslu vývoje produktu nebo inovace se v nudné řeči business výrazů jmenuje Misson Statement. Toto vyjádření proč existujeme a jaký je důvod existence, může pomoci jak projektovým týmům, tak při zavádění organizačních změn. Ideální je, pokud Vaše vyjádření poslání je krátké, zapamatovatelné a inspirující. Navíc, když bude orientováno na klienta (interní klienti jsou také klienti), jistě bude Vaše Mission Statment nejenom pochopeno, zapamatováno, ale i podporováno kolegy, klienty, akcionáři. Jak vytvořit vyjádření o smyslu - například inovace? Téma se dále diskutuje http://7iotasviewsonnews.blogspot.com

Aliance, nástroj další expanze?

Schopnost vytváření aliancí je považována za nevyšší úroveň vyspělosti organizace. Schopnost zapracovat inovační impulsy do chodu společnosti koordinovaně s rozdílnými členy aliance může vytvořit tržní výhodu. Naše společnost nabízí kapacity pro vytvoření aliancí v několika oblastech organizačního rozvoje. Aliance například pro inovace pomáhají sdílet náklady a urychlit vývoj.
Aliance v oblasti prodeje, distribuce, marketingu přinášejí efektivní hodnotu pro vyzrálé organizace. Má aliance stejný účel jako asociace, klastry a sdružení? Více v sekci pro diskusi.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání