7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Aliance, nástroj další expanze?

Schopnost vytváření aliancí je považována za nevyšší úroveň vyspělosti organizace. Schopnost zapracovat inovační impulsy do chodu společnosti koordinovaně s rozdílnými členy aliance může vytvořit tržní výhodu. Naše společnost nabízí kapacity pro vytvoření aliancí v několika oblastech organizačního rozvoje. Aliance například pro inovace pomáhají sdílet náklady a urychlit vývoj.
Aliance v oblasti prodeje, distribuce, marketingu přinášejí efektivní hodnotu pro vyzrálé organizace. Má aliance stejný účel jako asociace, klastry a sdružení? Více v sekci pro diskusi.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání