7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Inovace, Aliance - dotace a granty

Nelze ignorovat fakt, že EU podporuje formou dotací Inovace a Aliance. Proto i my jsme zařadili do našeho znalostního porfolia tuto aktivitu. V rámci všech možných dotací se však specializujeme na tématiku Inovace, Aliance, Školení a Technologie jež podporují využití pro výše uvedené dotace. Přihlášky se práve začaly podávat. Naše vlastní aliance pro oblast strukturální fondů zahrnuje 4 interim managery s praxí hodnotitelů žádostí o využití strukturální fondů.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání