7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Zvýšit ROI pomoci inovační nebo investiční aliance?

Tak zvanou market inteligence stavíme na principech znalostního managementu. Proces a jednotlivé algoritmy jsou postaveny na čtyřech pyramidách a jejích vztazích. Integrace procesů nižších řádů do systému vyšších řádů závisí na zkušenostech a analytických schopnostech jednotlivce nebo týmu konvertovat data na inforamce a ty na použitenou znalost. Nové systémy poznatků, včetně těch vědeckých, jsou zpravidla výsledky integrace již existujících poznatků do vyššího řádu. Hledáte-li kapitál nebo příležitost k investici inovacím se při setavování strategie, komunikace plánu a realizaci nevyhnete.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání