7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Inovace, projekt a jejich ověření na trhu.

Máte již několik projektových týmů a pořád máte pocit, že se nedaří zajisti vstup na nové trhy s novými produkty? Rezistence tu a onde. Evidence nákladů naráží na databázi, její konfiguraci atd. Zvážili jse spin-off svého projektu? V praxi se nám ukazuje, že je to dobrý nástroj, jak ve velké organizaci, jednoznačně definovaná odpovědnost. Ale pozor, spin-off má mít stanovené cíle a priority. Spin-off má sloužit k rychlešímu vstupu na trh nikoliv vytvoření administrativní podpory pro zaměstnance. Zde se dostaneme k otázce, kdo je vhodným leadrem pro spin-off Vašeho projektu a inovace. Spin-off je především o schopnosti rozvíjet začínající firmu v nejistém prostředí s omezeným množství kapitálu. Dynamika je jiná než dynamika velké organizace.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání