7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Co je a není inovace

Inovace - z postupu nebo systému nižšího řádu se vytvoří postup nebo systém vyššího řádu. K managementu obecně je nutné mít strategii, strukturu, spolupráci, systém řízení, sdílení hodnot, styl a schopnosti. Aliancemi efektivně posílím svá slabá místa. Aliance vznikají tak, že máte společný zájem, například: životní cyklus produktu, implementace inovace, kvalita, rychlost procesů, zisky, network, inovace, výzkum, vývoj, náklady, finance, efektivita, energie, prosperita, produktivita, výkon

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání