7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Krize, krizový management

Krize jsou dvojího druhu očekávané a neočekávané. Krize se nestávají,  krize vznikají a vyvíji se. Velké problémy vyžadují reorganizaci. Kdo, má zkušenosti s krizemi? Kdo se postará o firmení klienty jež odcházejí, jak dát novou vizi akcionářům, kdo vyškolí a najme rychle ten správný tým, kdo bude organizovat task force, která bude s minimeme prostředků získávat nové trhy a zavádět produkty jež nesou zisk a klienti nakupují, když poptávka klesá? Kdo uklidní mou banku?

Než zareagujete analyzujte rizika a to i v krizi, posuzujte dopad rizik a připravte plán, plán s matricí kritérií, pak reagujte a monitorujte výsledek.  Mnoho restrukturalizací se nezdařilo. Náš názor je, že to je proto, že restrukturalizace uspěje, pokud je zvládnuta problematika řízení změny, schopnost řídit změnu je však závislá na schopnosti řídit projekty a týmy, týmy jež vytvářejí inovace, takové inovace jež mapují a definují firemní proces. Proces který stojí na 
uzlových bodech.

Funguje to, máme zkušenosti z FMCG, IT, Banking, Textilního odvětví.  Z trhů jež klesaly rychle a mnoho společnosti muselo ukončit svou činnost. Pomůžeme Vám najít příležitosti a využít je.
 

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání