7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Kirize? Kde a čeho.

V předchozím článku jsem se snažil ukázat, jak vznikne nenápaně zárodek možné krize. 
Krize může a nemusí nastat. Pokud však něco již pojmenujeme dnes sexy slůvkem krize, tak si můsím říci krize čeho ? 

- důvěry
- likvidity
- spotřeby
- ekonomiky
- vnitřních procesů
- odvětví 
- nová 
- nebo něčeho jiného 

Pak lze teprve  začít hledat nová řešení, nebo jen stačí změnit časování plánovaných kroků. Pokud tedy je plán, není li plán, firemní  model čínností  je založen na improvizaci a příležitostech bez smyslu, tak skrytá krize se stává jen viditelnou. Změny co nešly leta se pak dají uskutečnit. 

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání