7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Krize, Turnaround, Inovace, Aliance, Pracovní kapitál


Poslední dobou jsem jen psal. Dnes proto taky nějaký obrázek. Je v angličtině, ale je opravdu moc zajimavý. Velmi aktuální a praktický. My se zabýváme u našich klientů  inovacemi, aliancemi a našim cílem je zefektivnit využití pracovního kapitálu. Posledních 6 měsíců se mluví k krizi. Takže inovace se stávají restrukturalizací (nebo taky turnaround).  Raději proto říkáme, že se jedná o inovaci stávajícího business modelu, jež se náhle stal nefunkčním ve změněných pomínkách. Takže pozor, až se pokusíte udělat změny, nezaměňujte dočasné změny s funkčními a udržitelnými změnami. Z praxe musím říci, že udržitelní funkční změny jsou v menšině. Proto jsou některé společnosti v trvalém turnaroundu.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání